• 23
  gennaio @ 21:00
  Pistoia
  Giuseppe Zucco a Pistoia
 • 26
  gennaio @ 19:00
  Torino
  Davide Orecchio a Torino
 • 27
  gennaio @ 17:30
  Pisa
  Danilo Soscia a Pisa
 • 28
  gennaio @ 14:30
  Milano
  Davide Orecchio a Writers a Milano
 • 01
  febbraio @ 19:00
  Roma
  Danilo Soscia a Roma
 • 08
  febbraio @ 19:00
  Milano
  Danilo Soscia a Milano
 • 09
  febbraio @ 21:00
  Lecco
  Danilo Soscia a Lecco
 • 10
  febbraio @ 11:00
  Vigevano
  Danilo Soscia a Vigevano
 • 27
  febbraio @ 18:00
  Napoli
  Danilo Soscia a Napoli